Webinar AISN PTK w ramach programu Valve-for-Life dn. 22.11.2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar organizowany w dniu 22 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 19:00-21:00 przez AISN PTK w ramach programu “Valve-for-Life” European Association of Percutaneous Cardiac Interventions (EAPCI) pod patronatem Medycyny Praktycznej na temat: “Przezcewnikowe zabiegi na zastawce mitralnej i trójdzielnej – kompendium dla lekarza praktyka – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy“.

Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem: https://aisn.pl/2211przezab/

Program webinaru:

Przezcewnikowe zabiegi na zastawce mitralnej i trójdzielnej – kompendium dla lekarza praktyka – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy…
Prowadzący: prof. Marek Grygier, prof. Stanisław Bartuś, prof. Adam Witkowski

Korzyści a ryzyko leczenia zabiegowego chorób zastawek serca u osób starszych.
prof. Tomasz Grodzicki

Wskazania do naprawy przezskórnej zastawki mitralnej w świetle badań klinicznych i wytycznych.
prof. Marek Grygier

Ocena echokardiograficzna chorych kwalifikowanych do interwencji w niedomykalności mitralnej – kto jest a kto nie jest dobrym kandydatem do zabiegu.
prof. Andrzej Gackowski

Prezentacja przypadku – chory z pierwotną niedomykalnością mitralną leczony przezskórnie.
dr n. med. Jarosław Trębacz

Prezentacja przypadku – chory z wtórną niedomykalnością mitralną leczony przezskórnie.
dr hab. med. Jerzy Pręgowski

Wskazania do naprawy przezskórnej zastawki trójdzielnej – nowe możliwości terapeutyczne.
prof. Wojciech Wojakowski

Ocena echokardiograficzna chorych kwalifikowanych do przezcewnikowego leczenia wad zastawki trójdzielnej – kto jest a kto nie jest dobrym kandydatem do zabiegu.
dr hab. med. Piotr Ścisło

Prezentacja przypadku – chory z niedomykalnością zastawki trójdzielnej leczony przezskórnie.
dr med. Adam Rdzanek

Program Valve for Life – gdzie jesteśmy a dokąd zmierzamy…
prof. Adam Witkowski

Z poważaniem,

Prof. Marek Grygier
Przewodniczący AISN PTK

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt