Wybitny polski aktor Emil Karewicz uhonorowany medalem pamiątkowym PTK

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i koordynatorzy kampanii społecznej „Stawka to życie. Zastawka to życie”, prof. Adam Witkowski i prof. Dariusz Dudek uhonorowali Emila Karewicza (94 lata), wybitnego aktora, medalem pamiątkowym PTK za ogromny wkład w budowanie społecznej świadomości w leczeniu wad zastawkowych serca metodą TAVI oraz podkreślenie wagi profilaktyki zdrowia serca.

Prof. Adam Witkowski i prof. Dariusz Dudek spotkali się z Emilem Karewiczem aby podsumować dwa lata prowadzenia kampanii oraz wyrazić swą wdzięczność za udział aktora w kampanii “Stawka to życie. Zastawka to życie” w imieniu PTK.

W 2015 roku Emil Karewicz został ambasadorem kampanii „Stawka to życie. Zastawka to życie”, która ma na celu edukację polskiego społeczeństwa na temat nowoczesnych i małoinwazyjnych metod leczenia zastawek serca, głównie metody TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), czyli przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej.

Od początku trwania kampanii liczba zabiegów TAVI zwiększyła się do 870 z 460 w 2014 roku. Istnieją również dalsze nadzieje na zwiększenie dostępności tej nowoczesnej metody dla polskich pacjentów. Niestety mimo prawie podwojenia liczby TAVI w Polsce, ciągle jesteśmy w tyle Europy, dążąc do wykonywania ok. 2 000 zabiegów rocznie. Z wyliczeń ekspertów wynika, że taka ilość byłaby adekwatna do potrzeb naszego społeczeństwa.

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt