Wybory do władz PTK 2017 – Pismo Zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych

Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych
Katowice, 6.09.2017

Szanowni Koledzy i Koleżanki

Od ostatniego roku Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Minister Zdrowia kontynuuje politykę ograniczania środków finansowych przeznaczanych na kardiologię inwazyjną, co w istotny sposób wpływa na pogorszenie jakości naszych warunków pracy i może doprowadzić w końcu do jej zapaści.

Niestety, z Naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, iż w dyskusji z decydentami jesteśmy zasadniczo osamotnieni. Wg naszej oceny część środowiska lekarskiego, a nawet niektórzy kardiolodzy nie dostrzegają istotnych zagrożeń wynikających z tych działań.

W tym roku podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) w Katowicach odbędą się wybory na prezesa elekta PTK, w których kandydować będzie Prof. Adam Witkowski.

Jest to dla Nas niepowtarzalna okazja, aby wprowadzić do władz osobę, która w pełni rozumie nasze problemy i niewątpliwie aktywnie wesprze Nasze środowisko w dalszej dyskusji o przyszłości kardiologii interwencyjnej w Polsce.

W chwili obecnej doszło już do takich absurdów, iż niektóre procedury zachowawcze są wyżej wycenione niż procedury interwencyjne, czego dobrym przykładem jest nieinwazyjna diagnostyka choroby niedokrwiennej serca w zestawieniu z koronarografią, czy też leczenie chorych ze zrekompensowaną niewydolnością serca.

Proponowane kolejne projekty wyłączenia leczenia chorych z objawami niestabilnej dławicy piersiowej z procedur nielimitowanych wraz z wprowadzoną wcześniej 50% wyceny może doprowadzić do całkowitej zapaści naszych dotychczasowych osiągnięć.

Dlatego tak ważnym wydaje się wybór JEDNEGO Z NAS na prezesa elekta PTK. Tylko zdecydowane działania całego środowiska kardiologów z mocnym poparciem władz PTK może zahamować lub nawet odwrócić te niekorzystne zmiany.

Dlatego też, w imieniu Zarządu SZKI apelujemy o udział w nadchodzących wyborach PTK i o jednoznaczne poparcie w nich Prof. Adama Witkowskiego.

Dla przypomnienia Walne Zgromadzenie Członków PTK wraz z wyborem władz odbędzie się w dniu 21 września w Katowicach.

Do zobaczenia w Katowicach.

Dr hab. n. med. Aleksander Żurakowski
Prezes Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych

Dr hab. n. med. Krzysztof Milewski
Członek Zarządu
Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt