Wybory Zarządu EAPCI

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Powoli zbliża się do końca kadencja polskiego Przewodniczącego European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) – prof. Dariusza Dudka, a nowy Zarząd EAPCI pod kierunkiem prof. Emanuele Barbato rozpocznie swoją działalność po kongresie EuroPCR w Paryżu w maju tego roku.

W okresie 24.02 – 24.03.2022 odbywają się wybory kolejnego Zarządu EAPCI. Bardzo nam zależy, aby głos polskich kardiologów interwencyjnych był w nich wyraźnie słyszalny, przede wszystkim dzięki wysokiej frekwencji i dużej liczbie głosów z Polski – jesteśmy przecież czwartą największą grupą kardiologów interwencyjnych w Europie. Z sylwetkami osób kandydujących na stanowiska Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika oraz ich programem można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/European-Association-of-Percutaneous-Cardiovascular-Interventions-(EAPCI)/About/eapci-board-2022-2024-elections

W dniu 24.02.2022 otrzymaliście Państwo z adresu mailowego European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions szczegółowe informacje dotyczące kandydatów oraz indywidualny link do głosowania. Jako Zarząd AISN zachęcamy przede wszystkim do głosowania pozostawiając Państwu wybór, który z przedstawionych kandydatów zasługuje na nasze poparcie – znamy ich przecież ze zjazdów również odbywających się w Polsce, rozlicznych webinarów, osobistych spotkań czy publikacji.

Nic o nas bez nas – proszę zagłosujmy !!!

Przewodniczący Zarządu AISN
Prof. Marek Grygier

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt