Wyniki wyborów do AISN (kadencja 2023-2025)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że podczas Walnego Zgromadzenia Członków Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, które odbyło się 20 kwietnia 2023 r., po przeprowadzeniu głosowań, członkowie AISN dokonali wyboru Przewodniczącego-Elekta, Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej oraz kandydata na Członka Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025:

Przewodniczący-Elekt AISN PTK w kadencji 2023-2025:
Prof. dr hab med. Zenon Huczek

Członkowie Zarządu AISN PTK w kadencji 2023-2025:
Dr hab. med. Marta Kałużna-Oleksy
Prof. UJ, dr hab. med. Paweł Kleczyński
Prof. dr hab. med. Krzysztof Milewski
Prof. dr hab. med. Maksymilian Opolski
Prof. dr hab. med. Robert Sabiniewicz
Dr hab. med. Grzegorz Smolka
Dr hab. med. Mariusz Tomaniak

Członkowie Komisji Rewizyjnej AISN PTK w kadencji 2023-2025:
Prof. dr hab. med. Stanisław Bartuś
Prof. dr hab. med. Janusz Kochman
Prof. dr hab. med. Krzysztof Reczuch
Dr n. med. Włodzimierz Skorupski
Dr hab. med. Jerzy Sacha

Kandydat na Członka Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025:
Prof. UM, dr hab. med. Marek Grygier

Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji funkcję Przewodniczącego obejmie dr hab. med. Michał Hawranek.

Serdecznie dziękuję Państwu za zaangażowanie i liczny udział w Zgromadzeniu.

Z poważaniem,

Prof. Marek Grygier
Przewodniczący AISN

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt