Wyniki Wyborów Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków AISN PTK

Zarząd AISN PTK informuje, że w głosowaniu w trakcie Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków AISN PTK 6 kwietnia 2017 roku w Warszawie, wybrano:

Przewodniczącego Elekta Zarządu AISN PTK w kadencji 2017 – 2019:

 • Profesora UJ, dr hab. n. med. Stanisława Bartusia

Kandydata Asocjacji na Członka Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017 – 2019:

 • Profesora UJ, dr hab. n. med. Jacka Legutko

Członków Zarządu AISN PTK w kadencji 2017 – 2019:

 • Dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicza
 • Dr n. med. Jacka Bila
 • Dr n. med. Macieja Dąbrowskiego
 • Dr n. med. Michała Hawranka
 • Dr hab. n. med. Zenona Huczka
 • Dr n. med. Pawła Kralisza
 • Dr n. med. Tomasza Roledera

Członków Komisji Rewizyjnej AISN PTK w kadencji 2017 – 2019

 • Prof. dr hab. n. med. Leszka Bryniarskiego
 • Dr hab. n. med. Marcina Kożucha
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Ochałę
 • Dr n. med. Włodzimierza Skorupskiego
 • Dr n. med. Adriana Włodarczyka

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt