Wyniki wyborów

Wyniki wyborów – kadencja 2019 – 2021

Zarząd AISN:

Prezes: dr hab. Stanisław Bartuś

Prezes elekt: dr hab. Marek Grygier

Past-Prezes: prof. Wojciech Wojakowski

dr hab. Aleksander Araszkiewicz

dr n. med. Maciej Dąbrowski

dr hab. Michał Hawranek

dr hab. Zenon Huczek

dr n. med. Paweł Kralisz

dr hab. Jacek Kusa

dr hab. Tomasz Roleder

 

Komisja Rewizyjna:

prof. Sławomir Dobrzycki

dr hab. Janusz Kochman

dr hab. Jacek Legutko

prof. Maciej Lesiak

dr hab. Zbigniew Peruga

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt