XVIII Warmińsko-Mazurskie Spotkania Kardiologiczne

XVIII Warmińsko-Mazurskie Spotkania Kardiologiczne

HOTEL PRZYSTAŃ, ul. Żeglarska 4, 10—160 Olsztyn 7–8 czerwca 2019 roku www.wmsk.pl

ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI PTK

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Przyjaciele,

WMSK, czyli Warmińsko-Mazurskie Spotkania Kardiologiczne odbywają się już od 18 lat i stały się największym wydarzeniem w dziedzinie kardiologii w naszym regionie. Składają się na nią: konferencja kardiologiczna w pierwszym dniu oraz warsztaty kardiologii inwazyjnej w dniu drugim. Wykłady uznanych polskich specjalistów są wzbogacone transmisjami zabiegów na żywo z Pracowni Hemodynamiki.

Spotkania są przenaczone dla wszystkich zainteresowanych aktualnościami w szeroko rozumianej kardiologii. Uczestnictwo jest otwarte nie tylko dla lekarzy, ale również dla pielęgniarek, techników medycznych i studentów.

WMSK są organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii i odbywają się pod patronatem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Konsultanta Wojewódzkiego d/s Kardiologii, jak również Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W programie najbliższej, XVIII już edycji WMSK 2019, oprócz sesji dotyczących aktualności kardiologicznych, pojawią się również wykłady i transmisje zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej.

Serdecznie zapraszamy,

Dr n. med. Adam Kern

Prof. dr hab. n. med. Robert Gil

http://www.wmsk.pl

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt