Zaproszenie do analizy danych bazy OZW

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o możliwości analizy danych zawartych w bazie OZW prowadzonej przez III Katedrę i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM pod kierownictwem Pana prof. Mariusza Gąsiora, celem stworzenia oryginalnej publikacji naukowej.

W celu stworzenia pracy, należy zaproponować temat oraz metodykę analizy bazy OZW. Zgodnie z zaproponowaną metodyką, informatycy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dokonają stosownych analiz i przedstawią surowe wyniki, które będzie można opisać i poddać dyskusji. Prawa autorskie do tematu i analizy należeć będą oczywiście do pomysłodawcy.

Możliwe jest też zgłoszenie kilku tematów prac oryginalnych (spójnych tematycznie), które będą mogły być tematem doktoratu. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: biuroaisn@ptkardio.pl i powinny zawierać opis precyzyjnej metodyki, cel analizy oraz uzasadnienie.

Lista publikacji powstałych na podstawie rejestru OZW: https://aisn.pl/download/Publikacje-z-Rejestru-29.11.2021.pdf

Pozdrawiamy,
Zarząd AISN PTK

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt