Zaproszenie do udziału w konferencji “Aktualności w kardiologii interwencyjnej” 2020

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XII Konferencję „Aktualności w kardiologii interwencyjnej”, organizowanej jak co roku przez Klinikę Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Miejscem przewidzianym na tegoroczne spotkanie będzie jak zawsze hotel Żubrówka w Białowieży. Konferencja zaplanowana jest w dniach 09-10 października 2020 roku. W związku ze stanem epidemicznym, tegoroczna edycja Konferencji będzie posiadać formułę hybrydową: wykładowcy i organizatorzy w miejscu Konferencji oraz „on-line”, uczestnicy pozostali „on-line” z możliwością zadawania pytań na bieżąco w formie czatu.

Tematyka konferencji obejmować będzie aktualne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kardiologii interwencyjnej. Konferencję rozpoczniemy sesją poświęconą strukturalnym chorobom serca z udziałem najwybitniejszych polskich ekspertów w tej dziedzinie oraz prezentacją dwóch zabiegów live z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku. Ponadto, szeroko dyskutowana będzie problematyka choroby wieńcowej oraz przezskórnych interwencji obwodowych. Przewidujemy transmisje live kompleksowych zabiegów interwencji wieńcowych. W trakcie zabiegów będą stosowane nowoczesne metody obrazowania wewnątrzwieńcowego oraz aktualne techniki oceny czynnościowej zwężeń. Utrzymana zostanie również formuła prezentacji przypadków klinicznych ciesząca się corocznie dużym zainteresowaniem uczestników. W trakcie konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się najwybitniejsi kardiolodzy interwencyjni z Polski.

Konferencja posiada akredytację AISN PTK, uczestnicy otrzymują 10 pkt AISN PTK.

Strona Konferencji: www
Rejestracja/logowanie: www

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki
Kierownik Naukowy Konferencji

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt