Zaproszenie do udziału w konferencji „Aktualności w kardiologii interwencyjnej” 8-9.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XIII Konferencję „Aktualności w kardiologii interwencyjnej”, organizowanej jak co roku przez Klinikę Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W związku z ogłoszeniem stanu wyjątkowego, obejmującego Białowieżę, zmuszeni byliśmy przenieść miejsce Konferencji do hotelu „Warszawa” w Augustowie, urokliwego zakątku naszego regionu. Konferencja odbędzie się w dniach 08-09 października 2021 roku. W związku z utrzymującą się epidemią i ryzykiem jej nasilenia jesienią, tegoroczna edycja Konferencji będzie również posiadać formułę hybrydową. Uczestnikom „on-line” zapewniamy możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu. Warunkiem uczestnictwa „on-site” jest odbycie pełnego cyklu szczepień anty Covid.

Tematyka konferencji obejmować będzie aktualne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kardiologii interwencyjnej. Konferencję rozpoczniemy sesją poświęconą strukturalnym chorobom serca z udziałem najwybitniejszych polskich ekspertów w tej dziedzinie oraz prezentacją zabiegów live z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku. Ponadto, szeroko dyskutowana będzie problematyka choroby wieńcowej oraz przezskórnych interwencji obwodowych. Przewidujemy transmisje live kompleksowych zabiegów przezskórnych interwencji wieńcowych. W trakcie zabiegów będą stosowane nowoczesne metody obrazowania wewnątrzwieńcowego oraz aktualne techniki oceny czynnościowej zwężeń. Utrzymana zostanie również formuła prezentacji przypadków klinicznych, ciesząca się corocznie dużym zainteresowaniem uczestników. Po raz pierwszy zaplanowaliśmy sesję powikłań, które niestety są obecne w kardiologii inwazyjnej, dyskusje w gronie ekspertów przyczyniają się do ograniczenia ich występowania. W trakcie konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się najwybitniejsi kardiolodzy interwencyjni z Polski.
Konferencja posiada akredytację AISN PTK, uczestnicy otrzymują 10 pkt AISN PTK.

Rejestracja/logowanie: https://transmisja.konferencja-kki.pl/
Strona: www.konferencja-kki.pl/

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki
Kierownik Naukowy Konferencji

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt