Zaproszenie do udziału w Konferencji THT Poland 2-3 marca 2017 w Katowicach

Szanowni Państwo
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych PTK

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji Konferencji Transcatheter Heart Team Poland, która odbędzie się w Hotelu Angelo Vienna House w Katowicach, w dniach 2-3 marca 2017 roku.

Przezcewnikowe leczenie wad strukturalnych serca jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wymagającą ścisłej współpracy członków zespołów sercowych: kardiologów inwazyjnych, kardiochirurgów, anestezjologów, echokardiografistów, radiologów oraz zespołu pielęgniarskiego. Poprzednie konferencje THT Poland potwierdziły duże zainteresowanie rozwijającą się tematyką, gromadząc rocznie do 330 wykładowców i uczestników z Polski i krajów Unii Europejskiej.

Gościem honorowym konferencji będzie Profesor Alain Cribier. 

Program konferencji THT 2017 obejmuje:
•  TAVI: najnowsze metody oraz wyniki przezcewnikowego leczenia wad zastawki aortalnej
•  TMVI: postępy i wyniki przezcewnikowego leczenia wad zastawki mitralnej
•  LAAO: warsztaty szkoleniowe przezcewnikowych metod zamknięcie uszka lewego przedsionka
•  Sesje najciekawszych przypadków TAVI i LAAO oraz ich wspólna dyskusja
•  Warsztaty obrazowania echokardiograficznego oraz tomografii komputerowej w chorobach strukturalnych serca, przed planowanymi zabiegami TAVI, LAAO
•  Sesję dedykowaną opiece pielęgniarskiej nad pacjentami kwalifikowanymi do przezcewnikowego leczenia wad strukturalnych serca

Wspólna sesja AISN PTK oraz KCH PTK „Teraźniejszość i przyszłość przezcewnikowego leczenia wad serca w Polsce”.
W dniu 2 marca 2017 w godzinach 17:30 do 19:00 w ramach konferencji odbędzie się debata pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK oraz Sekcji Kardiochirurgii PTK z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia zatytułowana „Teraźniejszość i przyszłość przezcewnikowego leczenia wad serca w Polsce”.

Akredytacja i punkty edukacyjne AISN PTK
Konferencja uzyskała akredytację 4 sekcji Polskiego Towarszystwa Kardiologicznego.

Uczestnicy otrzymają 10 punktów edukacyjnych do certyfikatu samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej oraz samodzielnego diagnosty.

Rejestracja

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem Konferencji oraz bezpłatnej rejestracji na stronie internetowej http://www.thtpoland.com.
Wierzymy, że Konferencja THT Poland będzie miejscem łączącym wiedzę oraz pasje wszystkich zespołów leczących pacjentów z chorobami strukturalnymi serca.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektorzy Konferencji THT Poland 2017
Prof. Andrzej Ochała, Prof. Adam Witkowski, Dr Radosław Parma, Dr Maciej Dąbrowski

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt