Zaproszenie do udziału w Konferencji THT Poland 2-3 marca 2017 w Katowicach

Szanowni Państwo
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych PTK

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji Konferencji Transcatheter Heart Team Poland, która odbędzie się w Hotelu Angelo Vienna House w Katowicach, w dniach 2-3 marca 2017 roku.

Przezcewnikowe leczenie wad strukturalnych serca jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wymagającą ścisłej współpracy członków zespołów sercowych: kardiologów inwazyjnych, kardiochirurgów, anestezjologów, echokardiografistów, radiologów oraz zespołu pielęgniarskiego. Poprzednie konferencje THT Poland potwierdziły duże zainteresowanie rozwijającą się tematyką, gromadząc rocznie do 330 wykładowców i uczestników z Polski i krajów Unii Europejskiej.

Gościem honorowym konferencji będzie Profesor Alain Cribier. 

Program konferencji THT 2017 obejmuje:
•  TAVI: najnowsze metody oraz wyniki przezcewnikowego leczenia wad zastawki aortalnej
•  TMVI: postępy i wyniki przezcewnikowego leczenia wad zastawki mitralnej
•  LAAO: warsztaty szkoleniowe przezcewnikowych metod zamknięcie uszka lewego przedsionka
•  Sesje najciekawszych przypadków TAVI i LAAO oraz ich wspólna dyskusja
•  Warsztaty obrazowania echokardiograficznego oraz tomografii komputerowej w chorobach strukturalnych serca, przed planowanymi zabiegami TAVI, LAAO
•  Sesję dedykowaną opiece pielęgniarskiej nad pacjentami kwalifikowanymi do przezcewnikowego leczenia wad strukturalnych serca

Wspólna sesja AISN PTK oraz KCH PTK „Teraźniejszość i przyszłość przezcewnikowego leczenia wad serca w Polsce”.
W dniu 2 marca 2017 w godzinach 17:30 do 19:00 w ramach konferencji odbędzie się debata pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK oraz Sekcji Kardiochirurgii PTK z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia zatytułowana „Teraźniejszość i przyszłość przezcewnikowego leczenia wad serca w Polsce”.

Akredytacja i punkty edukacyjne AISN PTK
Konferencja uzyskała akredytację 4 sekcji Polskiego Towarszystwa Kardiologicznego.

Uczestnicy otrzymają 10 punktów edukacyjnych do certyfikatu samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej oraz samodzielnego diagnosty.

Rejestracja

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem Konferencji oraz bezpłatnej rejestracji na stronie internetowej http://www.thtpoland.com.
Wierzymy, że Konferencja THT Poland będzie miejscem łączącym wiedzę oraz pasje wszystkich zespołów leczących pacjentów z chorobami strukturalnymi serca.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektorzy Konferencji THT Poland 2017
Prof. Andrzej Ochała, Prof. Adam Witkowski, Dr Radosław Parma, Dr Maciej Dąbrowski

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt