Zaproszenie do udziału w Warsztatach Kardiologii Inwazyjnej i Elektroterapii w Zabrzu, 25-27.05.2021

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, XXII już edycji zabrzańskich Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej. W ostatnich latach wraz ze starzeniem się populacji obserwujemy zwiększenie liczby występowania choroby wieńcowej, migotania przedsionków, zaburzeń rytmu i przewodzenia. Duża liczba problemów klinicznych pacjentów skutkuje znacznym zwiększeniem częstości wykonywania zabiegów hemodynamicznych razem z zabiegami z zakresu elektroterapii. Dlatego też od tego roku postanowiliśmy rozszerzyć formułę naszych Warsztatów o elektroterapię, pozwalając bardziej interdyscyplinarnie podejść do pacjenta, gwarantując jeszcze większą skuteczność i bezpieczeństwo leczenia. W związku z powyższym od tego roku proponujemy formułę Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej i Elektroterapii.

Jak zawsze Warsztaty odbywają się pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz po raz pierwszy w tym roku – Sekcji Rytmu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Podobnie jak w roku poprzednim – ze względu na sytuację epidemiologiczną, nasze Warsztaty odbędą się wyłącznie online w dniach 25-27 maja 2021 stanowiąc integralną część XXVIII Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej. Program i bezpłatna rejestracja są dostępne na stronie www.konferencjazabrze.pl

Uzyskanie certyfikatu Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej i Elektroterapii pozwala na uzyskanie 20 punktów AISN.

Mamy nadzieję, że pomimo będziecie Państwo chcieli spędzić z nami czas. Bardzo na to liczymy.

W imieniu Organizatorów
Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Mariusz Gąsior
Zbigniew Kalarus

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt