Zaproszenie do udziału w WCCI 2020

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, 24 już edycji WCCI, które odbywają się pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz we współpracy EAPCI i EuroPCR. Ponadto w tworzeniu programu biorą udział przedstawiciele Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK oraz grupa Euro 4C EAPCI.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, nasze Warsztaty odbędą się wyłącznie online w dniach 28-30 września 2020.

W tym roku tematem przewodnim jest rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem wielonaczyniowej choroby wieńcowej oraz choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej i bifurkacji wieńcowych. W programie znajdą się sesje dotyczące wewnątrznaczyniowej diagnostyki obrazowej i czynnościowej. Dodatkowo w trakcie Warsztatów omówimy zagadnienia dotyczące chorób strukturalnych serca, w tym interwencje na zastawce aortalnej i mitralnej, a także zamykania uszka lewego przedsionka. W programie Warsztatów znajdzie się także sesja poświęcona interwencjom na tętnicach szyjnych. Nie zabraknie sesji z pogranicza intensywnej terapii kardiologicznej i kardiologii inwazyjnej.
Nowością w tym roku są mini-warsztaty WAR-CHIP poświęcone zabiegom trudnym, przeznaczone dla zaawansowanych operatorów, a także warsztaty CTO omawiające techniki „antegrade i dissection re-entry”

Tradycyjnie, w trakcie Warsztatów zaplanowane są transmisje na żywo z renomowanych ośrodków w Warszawie, Krakowie Białegostoku. Zaplanowaliśmy także kilka prezentacji w formacie „live-in-a box”.

Jak zwykle program WCCI uzupełnią sesje satelitarne sponsorów Warsztatów.

Prof. dr hab. med. Adam Witkowski
Prof. dr hab. med. Robert J. Gil
Dyrektorzy WCCI

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt