Zaproszenie do udziału w webinarze AISN PTK nt. „Leczenie interwencyjne choroby wieńcowej…” 15.06.2021 r. (wtorek) godz. 17:00

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze organizowanym przez AISN PTK we współpracy z firmą Medtronic Poland nt. “Leczenie interwencyjne choroby wieńcowej u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia”, który odbędzie się we wtorek, tj. 15.06.2021 r. o godz. 17:00. Poniżej prezentujemy szczegółowy program.

Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem: https://aisn.pl/webinaria/leczeniewiencowej/ Bezpośredni link do webinaru zostanie rozesłany do wszystkich zarejestrowanych osób w dniu wydarzenia.

Zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku,

Prof. Stanisław Bartuś
Przewodniczący AISN PTK

 

Leczenie interwencyjne choroby wieńcowej u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia.
Prowadzenie: prof. Stanisław Bartuś

Identyfikacja i postępowanie z chorymi wysokiego ryzyka krwawienia w świetle wytycznych ESC/PTK. Implikacje praktyczne.
prof. Marek Grygier

Leczenie zabiegowe chorych z wysokim ryzykiem krwawienia. Jak zbalansować ryzyko krwawienia i ryzyko niedokrwienne.
prof. Jacek Legutko

Przypadki kliniczne chorych z wysokim ryzykiem krwawienia i wysokim ryzykiem niedokrwiennym.
doc. Zenon Huczek

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt