Zaproszenie do udziału w webinarze AISN PTK nt. “Mechaniczne wspomaganie lewej komory serca w czasie zabiegów angioplastyki wieńcowej” 28.09.2021 r. (wtorek) godz. 17:00

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze organizowanym przez AISN PTK we współpracy z firmą ProCardia Medical nt. “Mechaniczne wspomaganie lewej komory serca w czasie zabiegów angioplastyki wieńcowej”, który odbędzie się we wtorek, tj. 28.09.2021 r. o godz. 17:00. Poniżej prezentujemy szczegółowy program.

Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem: https://aisn.pl/webinaria/mechanicznewspomaganie/

Zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku,

Prof. Stanisław Bartuś
Przewodniczący AISN PTK

Mechaniczne wspomaganie lewej komory serca w czasie zabiegów angioplastyki wieńcowej.
Prowadzący: prof. Stanisław Bartuś

Chory we wstrząsie kardiogennym – zastosowanie krótkoterminowego mechanicznego wspomagania serca w okresie okołozabiegowym.
dr hab. n. med. Jerzy Sacha

Prezentacja przypadku klinicznego: wstrząs kardiogenny.
dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski

Zastosowanie krótkoterminowego mechanicznego wspomagania serca u pacjentów wysokiego ryzyka ze skrajnie niską frakcją wyrzutową.
prof. Jacek Legutko

Prezentacja przypadku klinicznego: HRPCI.
prof. Tomasz Pawłowski

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt