Zaproszenie do zgłaszania przypadków klinicznych i udziału w konferencji PINC

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego uprzejmie informujemy, iż w dniach 31 maja-1 czerwca 2017 r. odbędą się w Krakowie XIV Warsztaty Peripheral Interventions in Krakow (PINC).

Warsztaty organizowane są przez II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie, pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Skierowane są one do kardiologów, kardiologów inwazyjnych, internistów, radiologów, angiologów, kardiochirurgów oraz chirurgów naczyniowych.

Konferencja poświęcona jest przezskórnym interwencjom pozawieńcowym wykonywanym w zespołach hybrydowych przez kardiologów lub we współpracy z innymi specjalistami. Omówione zostaną zabiegi na naczyniach obwodowych, problemy naczyniowe w czasie zabiegów hybrydowych, urządzenia do wspomagania serca, zabiegi strukturalne na sercu i dużych naczyniach, a także problemy dorosłych pacjentów leczonych z powodu wad serca w dzieciństwie.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania ciekawych przypadków klinicznych strukturalnych i obwodowych, które zostaną zaprezentowane na forum Warsztatów. Zapraszamy do dyskusji oraz podzielenia się swoim doświadczeniem w znakomitym gronie panelistów. Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 22.05.2017 r. na adres e-mailowy: office@pinc.pl

Udział w Warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja e-mailowa (office@pinc.pl). Uczestnicy otrzymają 10 punktów edukacyjnych AISN PTK. W załączeniu przesyłamy szczegółowy program naukowy.

W przypadku jakichkolwiek zapytań, prosimy o kontakt z sekretariatem Komitetu Organizacyjnego: office@pinc.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dr hab. med. Stanisław Bartuś, prof. nadzw. UJ
Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek

Dyrektorzy Warsztatów PINC

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt