Zaproszenie do zgłaszania przypadków klinicznych i udziału w konferencji PINC

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego uprzejmie informujemy, iż w dniach 31 maja-1 czerwca 2017 r. odbędą się w Krakowie XIV Warsztaty Peripheral Interventions in Krakow (PINC).

Warsztaty organizowane są przez II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie, pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Skierowane są one do kardiologów, kardiologów inwazyjnych, internistów, radiologów, angiologów, kardiochirurgów oraz chirurgów naczyniowych.

Konferencja poświęcona jest przezskórnym interwencjom pozawieńcowym wykonywanym w zespołach hybrydowych przez kardiologów lub we współpracy z innymi specjalistami. Omówione zostaną zabiegi na naczyniach obwodowych, problemy naczyniowe w czasie zabiegów hybrydowych, urządzenia do wspomagania serca, zabiegi strukturalne na sercu i dużych naczyniach, a także problemy dorosłych pacjentów leczonych z powodu wad serca w dzieciństwie.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania ciekawych przypadków klinicznych strukturalnych i obwodowych, które zostaną zaprezentowane na forum Warsztatów. Zapraszamy do dyskusji oraz podzielenia się swoim doświadczeniem w znakomitym gronie panelistów. Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 22.05.2017 r. na adres e-mailowy: office@pinc.pl

Udział w Warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja e-mailowa (office@pinc.pl). Uczestnicy otrzymają 10 punktów edukacyjnych AISN PTK. W załączeniu przesyłamy szczegółowy program naukowy.

W przypadku jakichkolwiek zapytań, prosimy o kontakt z sekretariatem Komitetu Organizacyjnego: office@pinc.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dr hab. med. Stanisław Bartuś, prof. nadzw. UJ
Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek

Dyrektorzy Warsztatów PINC

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt