Zaproszenie na Konferencję „Aktualności w kardiologii interwencyjnej”: 5-6.10.2018 w Białowieży

Szanowni Państwo

Hołdując kilkuletniej już tradycji, jesień na Podlasiu sprzyja podsumowaniom postępu jaki dokonuje się w tej dziedzinie medycyny. Dlatego też pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na X Konferencję „Aktualności w kardiologii interwencyjnej”, organizowanej jak co roku przez Klinikę Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Miejscem przewidzianym na tegoroczne spotkanie będzie ponownie hotel Żubrówka w Białowieży, którego otoczenie w sposób szczególny sprzyja refleksjom kardiologicznym. Konferencja zaplanowana jest w dniach 05-06 października 2018 roku.

Tematyka konferencji obejmować będzie aktualne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kardiologii interwencyjnej. W związku z utrzymującym się konstytutywnym znaczeniem choroby wieńcowej w kardiologii, temat ten będzie wiodącym również w czasie tegorocznej konferencji. Dodatkowo będzie można zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi interwencji obwodowych oraz chorób strukturalnych serca.

Ponownie w programie konferencji znajdziemy miejsce na bezpośrednie tra nsmisje zabiegów z Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku. Zabiegi prowadzone będą przez wiodących, krajowych kardiologów interwencyjnych. Utrzymana zostanie również formuła prezentacji przypadków klinicznych ciesząca się corocznie dużym zainteresowaniem uczestników. W trakcie konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się najwybitniejsi kardiolodzy interwencyjni z Polski. Oficjalnym językiem konferencji jest język polski.

W ramach Konferencji organizatorzy zapewniają uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych, zakwaterowanie oraz udział w wydarzeniach socjalnych. W związku ze znaczącym zainteresowaniem, ograniczoną liczbą miejsc hotelowych, prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w sekretariacie Kliniki Tel. +48 85 8318 496. mail:  kki@umb.edu.pl. do 28.09.2018. W związku z ograniczoną ilością pokoi w hotelu Żubrówka będziemy korzystać z baz noclegowych okolicznych pensjonatów.

Prof. Sławomir Dobrzycki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt