Zaproszenie na konferencję “Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej” 6-7.10.2017 w Białowieży

Szanowni Państwo,

Kardiologia interwencyjna nadal dynamicznie rozwija się w naszym Kraju. Obserwowane ostatnio zagrożenia, wspólnymi siłami zminimalizujemy lub przezwyciężymy i postęp w kardiologii inwazyjnej będzie stale  obecny.

Hołdując kilkuletniej już tradycji, jesień na Podlasiu sprzyja podsumowaniom postępu jaki dokonuje się w tej dziedzinie medycyny. Dlatego też pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na IX Konferencję „Aktualności w kardiologii interwencyjnej”, organizowanej jak co roku przez Klinikę Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Miejscem przewidzianym na tegoroczne spotkanie będzie ponownie hotel Żubrówka w Białowieży, którego otoczenie w sposób szczególny sprzyja refleksjom kardiologicznym. Konferencja zaplanowana jest w dniach 06-07 października 2017 roku.

Tematyka konferencji obejmować będzie aktualne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kardiologii interwencyjnej. W związku z utrzymującym się konstytutywnym znaczeniem choroby wieńcowej w kardiologii, temat ten będzie wiodącym również w czasie tegorocznej konferencji. Dodatkowo będzie można zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi interwencji obwodowych, oraz chorób strukturalnych serca.

Ponownie w programie konferencji znajdziemy miejsce na bezpośrednie transmisje zabiegów z Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku. Zabiegi prowadzone będą przez wiodących, krajowych kardiologów interwencyjnych. Utrzymana zostanie również formuła prezentacji przypadków klinicznych ciesząca się corocznie dużym zainteresowaniem uczestników. W trakcie konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się najwybitniejsi kardiolodzy interwencyjni z Polski. Oficjalnym językiem konferencji jest język polski.

W ramach Konferencji organizatorzy zapewniają uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych, zakwaterowanie oraz udział w wydarzeniach socjalnych.

W związku ze znaczącym zainteresowaniem, ograniczoną liczbą miejsc hotelowych, prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w sekretariacie Kliniki Tel. +48 85 7468 496. mail:  kki@umb.edu.pl. do 27.09.2017.

Prof. Sławomir Dobrzycki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Program Konferencji

Piątek 06.10.2017

10.00 – 12.50 Sesja I- Interwencje w chorobach strukturalnych serca w 2017 roku
(15min wykład, 15 min dyskusja po wykładach)
przewodniczący sesji: Andrzej Ochała, Tadeusz Przewłocki, Bożena Sobkowicz, Wojciech Wojakowski

 1. Zbigniew Chmielak: Przezcewnikowe metody korekcji niedomykalności mitralnej i niedomykalności trójdzielnej, stan obecny i perspektywy.
 2. Tadeusz Przewłocki: ASD i PFO; aktualny stan wiedzy.
 3. Grzegorz Smolka: Nowe techniki zamykania przecieków okołozastawkowych.
 4. Wojciech Wojakowski: MitraClip – od kwalifikacji do follow-up; technika zabiegu.
 5. Andrzej Ochała: Nowe wyniki badań TAVI w 2017roku 

Transmisja zabiegu z Pracowni Hemodynamiki USK nr1 – Zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka.
Operatorzy: Marek Grygier, Paweł Kralisz, Kamil Gugała
Echo Grzegorz Mężyński

Transmisja zabiegu z Pracowni Hemodynamiki USK nr 2 – Kompleksowy zabieg PCI w bifurkacji tętnic wieńcowych z implantacją stentu DES, Wybór techniki zabiegu. OCT w trakcie zabiegu.
Operatorzy: Andrzej Wnęk, Konrad Nowak

12.50 – 13.40 Lunch

13.45  Sławomir Dobrzycki  – otwarcie konferencji
13.50  Wystąpienie Przewodniczącego AISN PTK Prof. Wojciecha Wojakowskiego
13.55  Wystąpienie JM Rektora UM w Białymstoku
14.00 Wystąpienie  Dyrektora USK w Białymstoku

14.05 – 16.40 Sesja II Przezskórne interwencje wieńcowe, trudności terapeutyczne i możliwości optymalizacji wyników postępowania
(15 min wykład, 5 min dyskusja)

Przewodniczący sesji: Paweł Buszman, Włodzimierz J. Musiał, Piotr Pieniążek

 1. Marcin Demkow: Cewnikowanie serca. Czego oczekujemy, kiedy wykonujemy, co uzyskujemy?
 2. Paweł Buszman: Interwencje w chorobie pnia LTW. Czy wynik zabiegu zależy od rodzaju użytych stentów?
 3. Piotr Pieniążek: Pacjent z migotaniem przedsionków i implantowanym stentem – zasady leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego.
 4. Krzysztof Milewski: Rola OCT w optymalizacji zabiegów PCI w naczyniach natywnych i pomostach żylnych
 5. Marek Grygier: Zawał serca jako powikłanie interwencji sercowo-naczyniowej – przeceniany czy niedoceniany problem.

Transmisja zabiegu z Pracowni Hemodynamiki USK nr 3 – Kompleksowy zabieg PCI w chorobie pnia LTW z implantacją stentu DES. IVUS w trakcie zabiegu.
Operatorzy: Jarosław Wójcik, Przemysław Prokopczuk

Transmisja zabiegu z Pracowni Hemodynamiki USK nr 4 – PCI w chorobie wielonaczyniowej kontrolowany FFR i OCT.
Operatorzy: Adam Kern, Artur Dubicki

16.40 – 17.00  –  przerwa na kawę

17.00-18.30  Sesja przypadków klinicznych nr.1: 
(4 przypadki po 15min. wraz z dyskusją)
Moderator: Paweł Buszman, Marcin Demkow, Sławomir Dobrzycki

Panel dyskusyjny: H. Bachórzewska-Gajewska, Z. Chmielak, B. Galar, T. Hirnle, K. Kamiński, A. Kern, M. Knapp,  M. Kondys, P. Kralisz,  A. Lisowska, W.J. Musiał, K. Nowak, P. Prokopczuk, T. Przewłocki, E. Sitniewska, B. Sobkowicz, C. Sosnowski, A. Tomaszuk-Kazberuk, A. Tycińska, A. Wnęk

Sobota 07.10.2016

10.00 – 11.45 Sesja III Jak poprawić rokowanie pacjentów z OZW, leczonych interwencyjnie? Rola optymalnej farmakoterapii.
przewodniczący sesji: Hanna Bachórzewska Gajewska, Dariusz Dudek, Marcin Kożuch, Anna Tomaszuk Kazberuk
(20 min wykład, 5 min dyskusja)

 1. Dariusz Dudek: Optymalizacja leczenia przeciwpłytkowego u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym, leczonym interwencyjnie
 2. Karol Kamiński: Optymalizacja farmakoterapii u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym, leczonym interwencyjnie w okresie ostrym i przewlekłym.

Transmisja zabiegu z Pracowni Hemodynamiki USK nr 5 – Kompleksowy zabieg PCI z zastosowaniem rotablacji. IVUS w trakcie zabiegu.
Operatorzy: Radosław Parma, Konrad Nowak

11.45 – 14.00 Sesja IV Rotablacja – dlaczego jest niezbędna we współczesnej kardiologii interwencyjnej
(20 min wykład, 5 min dyskusja)

przewodniczący sesji: Sławomir Dobrzycki, Jacek Legutko, Tomasz Pawłowski, Jarosław Wójcik

 1. Jarosław Wójcik: Wskazania do aterektomii rotacyjnej; czy praktyka codzienna znacznie wyprzedza aktualne rekomendacje?
 2. Jacek Legutko: Zastosowanie IVUS i OCT w kwalifikacji oraz do kontroli zabiegów aterektomii rotacyjnej.
 3. Sławomir Dobrzycki: System szkolenia oparatorów jako najistotniejszy element ograniczenia powikłań rotablacji; postępowanie w przypadku wystąpienia komplikacji zabiegu.
 4. Tomasz Pawłowski: Przeciwwskazania do aterektomii rotacyjnej. Dokumenty eksperckie a praktyka codzienna w oparciu o wyniki dostępnych badań.

Transmisja zabiegu z Pracowni Hemodynamiki USK nr 5 – Kompleksowy zabieg PCI z zastosowaniem rotablacji. OCT w trakcie zabiegu.
Operatorzy: Andrzej Ochała, Konrad Nowak

14.00 – 15.30 Lunch

15.30 – 16.40 Sesja IV – Sesja interdyscyplinarna (15min wykład, 5 min dyskusja)

 1. Włodzimierz J. Musiał: Kardiologia na Podlasiu. Co się zmieniło w ciągu ostatnich 21 lat?
 2. Adam Witkowski: Warunki niezbędne do uzyskania optymalnego wyniki zabiegu TAVI
 3. Stanisław Bartuś : Rokowanie chorych z chorobą niedokrwienną serca po zabiegach na naczyniach obwodowych.
 4. Tomasz Hirnle: Małoinwazyjne operacje kardiochirurgiczne.

17.00-18.30  Sesja przypadków klinicznych nr.2: (4 przypadki po 15min. wraz z dyskusją)

Moderator: Stanisław Bartuś, Sławomir Dobrzycki, Tomasz Hirnle, Adam Witkowski

Panel dyskusyjny: H. Bachórzewska-Gajewska, Z. Chmielak, B. Galar, K. Kamiński, A. Kern, M. Kondys, M. Knapp, A. Lisowska, P. Kralisz,  W.J. Musiał, K. Nowak, P. Prokopczuk, T. Przewłocki, E. Sitniewska, B. Sobkowicz, C. Sosnowski, A. Tomaszuk-Kazberuk, A. Tycińska, A. Wnęk

18.30 Zakończenie i podsumowanie warsztatów

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt