Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AISN PTK 21-09-2017 w Katowicach

Szanowni Państwo,
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Na podstawie pkt. 9.a.10. Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w imieniu Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków AISN PTK z udziałem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz kierowników pracowni kardiologii inwazyjnej, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) w sali „Białystok” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy placu Sławika i Antalla 1 w Katowicach.

Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 9:00
Drugi termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 9:15

Ze względu na rangę omawianych spraw bardzo proszę o liczny udział w Zgromadzeniu. Szczególnie zależy nam na obecności Państwa kierowników pracowni kardiologii inwazyjnej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego AISN PTK z prac Zarządu w kadencji 2015-2017.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie Grantu Naukowego AISN PTK 2017.
 6. Ogłoszenie warunków i naboru wniosków na konkurs o Grant AISN PTK na dofinansowanie stypendium zagranicznego.
 7. Rejestr chorób zawodowych wśród kardiologów inwazyjnych – propozycja Zarządu AISN PTK.
 8. Współpraca z EAPCI ESC – certyfikat europejskiego kardiologa inwazyjnego. Wybory nowych władz w kadencji 2018-2020.
 9. Wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2017-2019.
 10. Wystąpienie Przewodniczącego AISN PTK w kadencji 2017-2019.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia

Z wyrazami szacunku

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko

Przewodniczący AISN PTK

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt