Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AISN PTK 21-09-2017 w Katowicach

Szanowni Państwo,
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Na podstawie pkt. 9.a.10. Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w imieniu Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków AISN PTK z udziałem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz kierowników pracowni kardiologii inwazyjnej, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) w sali „Białystok” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy placu Sławika i Antalla 1 w Katowicach.

Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 9:00
Drugi termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 9:15

Ze względu na rangę omawianych spraw bardzo proszę o liczny udział w Zgromadzeniu. Szczególnie zależy nam na obecności Państwa kierowników pracowni kardiologii inwazyjnej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego AISN PTK z prac Zarządu w kadencji 2015-2017.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie Grantu Naukowego AISN PTK 2017.
 6. Ogłoszenie warunków i naboru wniosków na konkurs o Grant AISN PTK na dofinansowanie stypendium zagranicznego.
 7. Rejestr chorób zawodowych wśród kardiologów inwazyjnych – propozycja Zarządu AISN PTK.
 8. Współpraca z EAPCI ESC – certyfikat europejskiego kardiologa inwazyjnego. Wybory nowych władz w kadencji 2018-2020.
 9. Wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2017-2019.
 10. Wystąpienie Przewodniczącego AISN PTK w kadencji 2017-2019.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia

Z wyrazami szacunku

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko

Przewodniczący AISN PTK

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt