Zaproszenie na Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków AISN PTK

Szanowni Państwo
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

 

Na podstawie pkt. 9.a.10. w zw. z pkt 6.3, 6.4 i 6.5 Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN PTK”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. (czwartek), w Hotelu InterContinental w Warszawie (ul. Emilii Plater 49, sala “RUBINSTEIN”) w ramach Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej „WCCI” odbędzie się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków AISN PTK („Zgromadzenie”).

Zgodnie z pkt. 9.a.12 Statutu PTK:
– pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 7:45
– drugi termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 8:00.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
6. Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego-Elekta Zarządu AISN PTK w kadencji 2017-2019.
7. Wybór Przewodniczącego-Elekta Zarządu AISN PTK w kadencji 2017-2019.
8. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu AISN PTK w kadencji 2017-2019 i ustalenie listy kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd AISN PTK i Zgromadzenie.
9. Wybory członków Zarządu AISN PTK w kadencji 2017-2019 z listy obejmującej kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd AISN PTK i Zgromadzenie.
10. Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej AISN PTK w kadencji 2017-2019 przez ustępującą Komisję Rewizyjną AISN PTK i Zgromadzenie.
11. Wybory członków Komisji Rewizyjnej AISN PTK kadencji 2017-2019.
12. Zgłaszanie kandydatur AISN PTK na członka Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019.
13. Wybór kandydata AISN PTK na członka Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019.
14. Podsumowanie bieżących prac Zarządu AISN PTK w kadencji 2015-2017:
– Kardiologia inwazyjna w Polsce: najważniejsze wyniki z rejestrów ORPKI oraz PL-ACS
– Nowe procedury dla kardiologii inwazyjnej w roku 2017
– Opieka koordynowana po zawale serca (KOS zawał)
– Stanowiska ekspertów AISN PTK 2017
– Grant Naukowy AISN PTK 2017
– Granty Wyjazdowe AISN PTK 2017
– Certyfikacja samodzielnych operatorów kardiologii inwazyjnej
– Certyfikacja samodzielnych operatorów TAVI
– Akredytacja ośrodków kardiologii inwazyjnej
– Nowa strona internetowa AISN PTK
– Wybory Prezesa-Elekta PTK oraz Zarządu Głównego PTK na Międzynarodowym Kongresie PTK w Katowicach
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zważywszy na fundamentalne znaczenie omawianych zagadnień oraz podejmowanych decyzji dla całego naszego środowiska oraz przyszłości kardiologii inwazyjnej w Polsce, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o mobilizację i jak najliczniejszy udział w Zgromadzeniu. Nic o nas bez nas! A nieobecni nie mają racji…

Z wyrazami szacunku,

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko
Przewodniczący AISN PTK

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt