Zaproszenie na Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków AISN PTK

Szanowni Państwo
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

 

Na podstawie pkt. 9.a.10. w zw. z pkt 6.3, 6.4 i 6.5 Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN PTK”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. (czwartek), w Hotelu InterContinental w Warszawie (ul. Emilii Plater 49, sala „RUBINSTEIN”) w ramach Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej „WCCI” odbędzie się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków AISN PTK („Zgromadzenie”).

Zgodnie z pkt. 9.a.12 Statutu PTK:
– pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 7:45
– drugi termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 8:00.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
6. Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego-Elekta Zarządu AISN PTK w kadencji 2017-2019.
7. Wybór Przewodniczącego-Elekta Zarządu AISN PTK w kadencji 2017-2019.
8. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu AISN PTK w kadencji 2017-2019 i ustalenie listy kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd AISN PTK i Zgromadzenie.
9. Wybory członków Zarządu AISN PTK w kadencji 2017-2019 z listy obejmującej kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd AISN PTK i Zgromadzenie.
10. Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej AISN PTK w kadencji 2017-2019 przez ustępującą Komisję Rewizyjną AISN PTK i Zgromadzenie.
11. Wybory członków Komisji Rewizyjnej AISN PTK kadencji 2017-2019.
12. Zgłaszanie kandydatur AISN PTK na członka Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019.
13. Wybór kandydata AISN PTK na członka Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019.
14. Podsumowanie bieżących prac Zarządu AISN PTK w kadencji 2015-2017:
– Kardiologia inwazyjna w Polsce: najważniejsze wyniki z rejestrów ORPKI oraz PL-ACS
– Nowe procedury dla kardiologii inwazyjnej w roku 2017
– Opieka koordynowana po zawale serca (KOS zawał)
– Stanowiska ekspertów AISN PTK 2017
– Grant Naukowy AISN PTK 2017
– Granty Wyjazdowe AISN PTK 2017
– Certyfikacja samodzielnych operatorów kardiologii inwazyjnej
– Certyfikacja samodzielnych operatorów TAVI
– Akredytacja ośrodków kardiologii inwazyjnej
– Nowa strona internetowa AISN PTK
– Wybory Prezesa-Elekta PTK oraz Zarządu Głównego PTK na Międzynarodowym Kongresie PTK w Katowicach
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zważywszy na fundamentalne znaczenie omawianych zagadnień oraz podejmowanych decyzji dla całego naszego środowiska oraz przyszłości kardiologii inwazyjnej w Polsce, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o mobilizację i jak najliczniejszy udział w Zgromadzeniu. Nic o nas bez nas! A nieobecni nie mają racji…

Z wyrazami szacunku,

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko
Przewodniczący AISN PTK

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt