Pracownia Hemodynamiki Dziecięcej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Pracownia dziecięca

Zabrze
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Fax: 32 271 34 01

Kierownik: Prof. Małgorzata Szkutnik

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt