Pracownia Hemodynamiki Dziecięcej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dziecięca pracownia

Zabrze
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Fax: 32 271 34 01

Kierownik: Prof. Małgorzata Szkutnik

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt