Pracownia Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Klasa C

Telefon Zawałowy: 12 614 35 10

Kierownik: Prof. Jacek Legutko

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt