Pracownia Hemodynamiki i Angiografii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Klasa C

Lublin
ul. Dr K. Jaczewskiego 8
Telefon: 81 724 42 55
Fax: 81 724 41 51

Telefon Zawałowy:  601 998 319

Kierownik: Dr hab. med. Piotr J. Waciński

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt