Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centrum Kliniczno-Dydaktyczne

Bez akredytacji

Łódź
ul. Pomorska 251
Telefon: 42 201 43 30
Fax: 42 201 43 34

Telefon Zawałowy: 504 099 621

Kierownik: Dr hab. n. med. Michał Kidawa

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt