Pracownia Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Klasa C

Wrocław
ul. Kamieńskiego 73a
Telefon: 71 327 02 60
Email: sekretariat@wssk.wroc.pl

Kierownik: Dr n. med. Jacek Jagas

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt