Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Interwencyjnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Pracownia dziecięca

Katowice
ul. Medyków 16

Kierownik: Doc. Jacek Kusa

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt