Pracownia Hemodynamiki Instytut Chorób Serca Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Klasa C

Wrocław
ul. Borowska 213
Telefon: 71 736 42 00
Fax: 71 736 42 09
Email: wiktor.kuliczkowski@usk.wroc.pl

Telefon Zawałowy: 668 324 073

Kierownik: Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:7

Diagnostyka:

 • Biopsje mięśnia serca (lewo i prawokomorowe, w tym celowane pod kontrolą mapowania elektroanatomicznego 3D)
 • Cewnikowanie prawostronne serca
 • FFR
 • IVUS
 • Koronarografia
 • OCT

Interwencje:

 • Ablacja alkoholowa
 • Angioplastyka naczyń nerkowych
 • Angioplastyka tętnic wieńcowych
 • Angioplastyka tętnic wieńcowych wysokiego ryzyka w zabezpieczeniu pompą Impella
 • Denerwacja tętnic nerkowych
 • Mechaniczne wspomaganie krążenia (IABP, ECMO, Impella)
 • Inwazyjna diagnostyka nadciśnienia płucnego
 • LAA – zamykanie uszka lewego przedsionka
 • Rotablacja
 • TAVI – przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej
 • Walwuloplastyka aortalna
 • Walwuloplastyka mitralna
 • Zamykanie ASD
 • Zamykanie PFO
 • Zamykanie PVL
 • Angioplastyka tętnic wieńcowych wysokiego ryzyka w zabezpieczeniu Impella
 • Zamykanie pozawałowego VSD
 • Aterektomia orbitalna
 • Litotrypsja
 • Przezskórna naprawa niedomykalności zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu (MitraClip)
 • Przezskórna naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu (TriClip)
 • Przezskórna embolektomia tętnic płucnych
 • Przezskórna balonowa angioplastyka tętnic płucnych
 • Przezskórne leczenie koarktacji aorty
 • ECMO w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia (E-CPR)

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt