Pracownia Hemodynamiki 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Bez akredytacji

Wrocław
ul. Weigla 5
Telefon: 26 166 04 58
Fax: 26 166 02 52
Email: hemodynamika@4wsk.pl

Telefon Zawałowy: 693 55 44 33

Kierownik: Dr n. med. Artur Telichowski

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt