Pracownia Hemodynamiki Oddział Kardiologiczny II z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Specjalistycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Bez akredytacji

Stalowa Wola
ul. Staszica 4
Telefon: 15 843 31 41
Fax: 15 843 31 43
Email: inwazyjna@szpital-stw.com

Telefon Zawałowy:  501 677 476

Kierownik: Dr hab. n. med. Lukasz Rzeszutko

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt