Pracownia Hemodynamiki Oddział Kardiologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

Bez akredytacji

Częstochowa
ul. Bialska 104/118
Telefon: 34 367 36 90
Fax: 34 367 34 55

Telefon Zawałowy:  693 673 688

Kierownik: Dr n. med. Piotr Kardaszewicz

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt