Pracownia Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Klasa B

Starachowice
ul. Batalionów Chłopskich 6
Telefon: 41 273 91 54
Fax: 41 273 90 67
Email: info@szpital.starachowice.pl

Telefon Zawałowy: 41 273 98 84

Kierownik: Dr Paweł Tomaszewski

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:7

Diagnostyka:

  • Badanie elektrofizjologiczne serca (EPS)
  • FFR
  • IVUS
  • Koronarografia

Interwencje:

  • Ablacja arytmii nadkomorowych
  • Angioplastyka tętnic wieńcowych
  • Krioablacja
  • Przezskórne wspomaganie krążenia IABP

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt