Pracownia Hemodynamiki Klinicznego Oddziału Kardiologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Bez akredytacji

Telefon Zawałowy: 48 361 57 02

Kierownik: Dr n. med. Wojciech Dworzański

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt