Pracownia Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego w Białymstoku

Bez akredytacji

Białystok
ul. Fabryczna 27
Telefon: 47 710 42 08

Telefon Zawałowy: 570 381 383

Kierownik: Dr Jerzy Żuk

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt