Pracownia Kardiologii Inwazyjnej dla Dzieci Szpital św. Wojciecha COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Dziecięca pracownia

Gdańsk
Al. Jana Pawła II 50
Telefon: 58 768 42 55

Kierownik: Dr n. med. Maciej Chojnicki

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt