Pracownia Karioangiologii Inwazyjnej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Bez akredytacji

Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Dębinki 7
Telefon: 58 349 27 01

Telefon Zawałowy:  693 260 264

Kierownik: dr Dariusz Ciećwierz

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Pracownia powstała w 2006 r. Od 2008 r pełnimy całodobowy dyżur zawałowy. Wykonujemy na jednym stole około 1700 koronarografii i 750 angioplastyk rocznie.

Stosujemy praktycznie wyłącznie dostęp promieniowy – z reguły prawostronny.

Współpracujemy z klinikami kardiochirurgicznymi w Instytucie Kradiologii w Aninie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Diagnostyka:

  • FFR

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt