Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej – Hemodynamiki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

Klasa B

Lublin
ul. Grenadierów 3
Telefon: 81 728 42 03
Fax: 81 728 56 97
Email: hemodynamika@szpitalmsw.pl

Telefon Zawałowy:  81 728 42 03

Kierownik: Dr n. med. Jakub Drozd

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:5

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt