Zespół Pracowni Hemodynamiki i Elektroterapii Oddział Kardiologii Ogólnej i Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary

Bez akredytacji

Telefon Zawałowy:  516 008 943

Kierownik: Dr n. med. Piotr Pączek

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt