Webinary Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nagrany webinar będzie wkrótce dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce "Webinary"