Rejestracja

Webinary Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu webinarów.
Nowa data: 21-22 październik 2022 r.

Rejestracja zostanie uruchomiona bliżej terminu wydarzenia.

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt