Wydarzenie:

Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej (Białowieża)

8 październik 2021
Miejsce konferencji:
Organizator: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
do 10 październik 2021
Link:

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt