Wydarzenie:

Aktualności w kardiologii interwencyjnej

9 październik 2020
Miejsce konferencji: Białowieża
Organizator: Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
do 10 październik 2020

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt