Wydarzenie:

THT Poland

12 marzec 2023
Miejsce konferencji: Katowice
Organizator: THT Poland
do 14 marzec 2023

 

THT to coroczna, międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca. Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie. Głównymi tematami Konferencji będą: TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej TMVI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki mitralnej PAVTI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt