Wydarzenie:

Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń (ISIIC)

8 wrzesień 2023
Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjnym Hotelu Vienna House Easy w Katowicach
Organizator:
do 9 wrzesień 2023

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt