Wydarzenie:

New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC)

7 Grudzień 2022
Miejsce konferencji: Kraków
Organizator: Fundacja Ośrodek Badań Medycznych
do 9 Grudzień 2022

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt