Wydarzenie:

Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń (ISIIC) (Katowice)

10 Wrzesień 2021
Miejsce konferencji:
Organizator: ISIIC, Business Service GALOP
do 11 Wrzesień 2021

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt