Wydarzenie:

Peripheral Interventions in Krakow (PINC)

17 czerwiec 2021
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Fundacja Cardiovascular Center Foundation
do 18 czerwiec 2021

Peripheral Interventions in Krakow (PINC) to coroczne spotkanie w Krakowie (Polska), które gromadzi kardiologów, chirurgów, angiologów i radiologów z całej Europy i USA.Pierwsze spotkanie odbyło się w 2004 r. jako spin-off warsztatu NFIC (New Frontiers in Interventional Cardiology)

PINClogokkbtlo

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt