Wydarzenie:

Peripheral Interventions in Krakow (PINC)

15 Czerwiec 2023
Miejsce konferencji: online
Organizator: Cardiovascular Center Foundation, Sympomed, zespół II Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
do 16 Czerwiec 2023

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt