Wydarzenie:

Poznańskie Spotkania Kardiologiczne

17 Listopad 2022
Miejsce konferencji: online
Organizator: p. Joanna Myszczyszyn, mail: j.myszczyszyn@sympomed.pl, tel.: 603 770 438
do 19 Listopad 2022

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt