Wydarzenie:

Transcatheter Heart Team Conference (THT)

12 marzec 2023
Miejsce konferencji: Vienna House Angelo Katowice
Organizator: THT Poland, office@THTconference.com, tel. 729 983 282
do 14 marzec 2023

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt